NovoSteam bestaat uit producten die zorgen voor de bescherming van condensaatnetten

De productlijn van NovoSteam beschermt ketelwatersystemen tegen corrosie

De NovoSteam serie bestaat uit producten die zorgen voor de bescherming van condensaatnetten. Door middel van neutraliserende, filmvormende en zuurstofbindende eigenschappen wordt elke vorm van corrosie voorkomen.

NovoSteam KetelwaterBij het verhitten van water in stoomketels, ontstaan ingrediënten die veel problemen kunnen veroorzaken. Veelvoorkomende problemen zijn veroorzaakt door het water onvoldoende te behandelen en gebrekkige wateranalyses. Corrosieve bestandsdelen in het water en of condensaat, dat zich in de watertank, ketel of het condensaatsysteem bevindt, kunnen ernstige schade veroorzaken. Oorzaak van corrosie is vooral te wijten aan de aanwezigheid van zuurstof of koolstofdioxide. Daarbij zorgen een aantal elementen in het water voor ongewenste vorming van kalkafzetting. Warmteoverdracht wordt daardoor belemmerd waardoor de efficiëntie van het systeem omlaag gaat. Wanneer de aanslag toeneemt, dan kan dit leiden tot oververhitting van de warmtewisselaars. Ook kunnen er problemen ontstaan in het systeem door schuim dat ontstaat wanneer het water niet op de juiste manier wordt behandeld. Door het effect van corrosie en kalkaanslag zal ook de levensduur van de elementen, afsluiters, leidingen en aangesloten installaties achteruitgaan.

Behandeling van ketelwater
U wilt uw ketelvoedingswater ontharden én ontzouten? Novochem Water Treatment biedt u duurzame oplossingen met NovoSteam waarmee u bespaart op energie en onderhoud. Door het voorkomen van corrosie en kalkaanslag in uw stoomketels realiseert u een optimale levensduur van uw ketelsysteem.

Wilt u meer informatie over behandeling van ketelwater met NovoSteam? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!