NovoScav is speciaal ontwikkeld voor het afvangen van zuurstof

De productlijn van NovoScav bevatten Zuurstofbindersvoor stoomketelsystemen

NovoScav is speciaal ontwikkeld voor het afvangen van zuurstof. Met het ruime productassortiment bent u altijd verzekerd van een passende oplossing op het gebied van zuurstofbinding en passivatie. Ongeacht het type van uw ketelsysteem.

Ketelwaterbehandeling NovoScavIn stoomketels wordt stoom geproduceerd door onder verhoogde druk en temperatuur water te verdampen. Doordat alleen zuiver water verdampt neemt de concentratie zouten in het achterblijvende ketelwater sterk toe. Dit kan leiden tot corrosie en afzettingen. Afzettingen van bijvoorbeeld hardheidszouten (ketelsteen) hebben een verlies van warmte overdracht. Ook kan ketelsteen oververhitting veroorzaken wat kan resulteren in lekkage van de vlampijpen. Een ander veelvoorkomend probleem in stoomketels is zuurstofcorrosie. Om alle bovenstaande problemen tegen te gaan wordt ketelwaterbehandeling toegepast. Dit bestaat uit een goede voorbehandeling van het water door ontharden en ontgassen en het doseren van een ketelwaterbehandelingsproduct voor o.a. de binding van resthardheid, zuurstof en koolstofdioxide. Koolstofdioxide veroorzaakt koolzuurcorrosie in het condensaatnet.

Ketelwaterbehandeling
De corrosiesnelheid kan ook worden verlaagd door het gebruik van zuurstofbinders die reageren met opgeloste zuurstof. Sulfiet- en bisulfiet-ionen zijn voorbeelden van zuurstof binders die met zuurstof sulfaat te vormen. Vluchtige corrosie inhibitoren, zoals filmvormende- en neutraliserende aminen. De filmvormende aminen vormen een filmlaag op het metaal die de anodische en kathodische reacties blokkeren. De neutraliserende aminen reageren met koolzuur (ontstaan door de loogsplitsing in de stoomketel of afkomstig uit het voedingswater zelf) tot een onschadelijke neutrale verbinding.

Lees ook: Producten/NovoFeed
Lees ook: Toepassingen/Koelwaterbehandeling

Wilt u meer informatie over NovoScav? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!