NovoClear is ontwikkeld om vervuiling in het water te coaguleren

De producten van NovoClear zijn coagulanten voor de zuivering van afvalwaterstromen

NovoClearNaast NovoFloc polymeren heeft Novochem Water Treatment onder de naam NovoClear coagulanten. NovoClear is ontwikkeld om vervuiling in het water te coaguleren. Een vloeibaar product, dat in pure vorm gedoseerd wordt. NovoClear wordt veelvuldig toegepast bij de recycling van proceswater of de zuivering van oppervlaktewater tot proceswater.

In vuil water bevinden zich – gerangschikt naar afnemende omvang – drie groepen stoffen: gesuspendeerde vaste stoffen, colloïdale deeltjes en opgeloste stoffen. Colloïdale of zwevende deeltjes zijn minder dan 1 micron in doorsnede, hebben een negatieve lading en zijn stabiel in water: ze bezinken niet uit zichzelf zoals gesuspendeerde vaste stoffen dat uiteindelijk wel doen. Door coagulatiemiddelen als ijzer- of aluminiumchloride toe te voegen wordt de negatieve lading van de colloïdale deeltjes geneutraliseerd door de positieve lading van de metaalionen van ijzer of aluminium. Deze ladingsneutralisatie destabiliseert de colloïdale oplossing; deeltjes stoten elkaar niet langer af maar klonteren samen. De samengeklonterde deeltjes zullen bezinken of opdrijven en kunnen daardoor uit het water worden verwijderd. Door aan het water tevens vlokvormers (NovoFloc) toe te voegen kan dit proces worden versneld.

Wilt u meer informatie ? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.