NovoClean Ox een veilig alternatief voor biocides

NovoClean Ox: een veilig en milieuvriendelijk biocide

NovoClean Ox is een unieke desinfectie technologie voor vele soorten water, zoals koelwater of proceswater, zonder chemicaliën.

Met deze technologie worden een mix van desinfectanten met een hoog oxidatief gehalte geproduceerd. De elektrochemische generator bestaat uit een anode en een kathode, die worden gescheiden door een selectief keramisch membraan.

Door water met de juiste concentratie zout door de generator te leiden, wordt aan de anode onderchlorigzuur, waterstofperoxide, vrije radicalen en ozon gevormd. Deze oxidatieve oplossing, NovoClean Ox-AN genoemd, wordt gekenmerkt door een neutrale pH en is niet toxisch. Het NovoClean Ox-AN wordt vervolgens opgeslagen in een buffertank en van daaruit proportioneel, tijdafhankelijk of op basis van een online meting in het systeem gedoseerd m.b.v. een doseerpomp.

Het NovoClean Ox-AN zorgt voor een onmiddellijke desinfectie van het water en bestrijdt biofilmvorming en pathogene kiemen zoals E-Coli, Salmonella, Enterococcen en Legionella.
Het desinfecterend vermogen ligt heel wat hoger dan het klassieke natriumhypochloriet en de vorming van chloride, chloraat en gehalogeneerde bijproducten is gering.

De basische oplossing NovoClean Ox-CAT, die wordt gevormd aan de kathode kan eventueel worden gebruikt als reinigingsmiddel.

Wilt u meer informatie over waterbehandeling met NovoClean Ox? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!